WMFS – Warmińsko-Mazurska Fundacja Sztuki

Warmińsko-Mazurska Fundacja Sztuki

Cele działania Warmińsko-Mazurskiej Fundacji Sztuki

 1. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji szeroko pojętej kultury, sztuki i nauki.
 2. Budowanie pomostów kulturowych umożliwiających społeczeństwu poznanie bogactwa światowego dorobku kulturowego i swobodną wymianę doświadczeń twórczych, artystycznych pomiędzy różnymi regionami świata.
 3. Promocja uniwersalnych wartości kultury, sztuki i nauki.
 4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w celu rozwoju, ochrony i promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego na terenie kraju i za granicą.
 5. Promowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw artystycznych.
 6. Popularyzacja kultury, sztuki i nauki w szerokich kręgach społecznych.
 7. Redagowanie i wydawanie różnorodnych materiałów i publikacji o tematyce zbieżnej z celami statutu.
 8. Wspieranie działalności współcześnie tworzących artystów oraz artystycznie uzdolnionych dzieci młodzieży oraz ich promocja na terenie kraju i za granicą.
 9. Promowanie i ochrona kultury i sztuki dawnej.
 10. Szkolenie i doradztwo w zakresie kultury, sztuki i nauki.
 11. Promocja regionu Warmii i Mazur w Europie i na całym świecie.
 12. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami w zakresie upowszechniania kultury.
 13. Pozyskanie środków na założenie i prowadzenie „Czekoladowej Galerii Sztuki” w Ostródzie.
 14. Działalność na rzecz dobra publicznego w dziedzinie ekologi i turystyki, nauki, edukacji, praw człowieka i innych ważnych potrzeb społecznych.
 15. Promowanie idei slow life i slow food, życia w zgodzie z naturą.
 16. Działalność charytatywna.

Obrazy uczestników Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Kolory Ostródy” 3-12.10.2017.

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rycerska/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309